tisdag 10 juli 2012

Puch Lyx på villovägar

En typskylt från en Puch Lyx 57 (VS 50 L 6312576) där ramen pulveriserats och mopeden därför slängts i den stora bingen på Filborna. Jag räddade den lilla plattan undan återvinning, utan upptäckt. Man kan faktiskt se den övergivna mopeden framför sig om man blundar, stående bakom en husknut, halvt nedsänkt i en kompost i mer än 50 år, i ur och skur och sakta förtvina. Nu är ett nummer allt som återstår.