fredag 8 mars 2013

Alabaman från 66 blev nästan ren

Det krävdes en rejäl omgång med högtryckstvätten och avfettningsmedel. Och ändå blev det inte helt rent. Man kanske ska tvätta lite oftare...